PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TỐT NGHIỆP VỀ NƯỚC

Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng cảm ơn các LHS Việt Nam tham gia làm survey sau khi về nước:

  • Bước 1: Bạn hãy đăng ký tài khoản trước khi cập nhật thông tin.
  • Bước 2: Kê khai thông tin và ấn nút Gửi tới VIED để hoàn thành survey


Địa chỉ Email:
Mật khẩu:
Copyright (c) 2009 - 2015 VIED